Maw Craig

Maw Craig BMO C NO360253 1 351 0m

    lie Maw-craig 1592 RMS vi no. 252 [limit of fishings of Cathills BMO, q.v.]
    Mawcraig 1649 RMS ix no. 2076
    Maw Craig 1855 OS 6 inch 1st edn

Sc maw + Sc craig

‘Gull rock’.

This place-name appeared in printed volume 4