Parish: Auchtermuchty

NameParishHistorical ParishCodeGrid RefCertaintyOS Pathfinder SheetAltitudeAspect
Ashmabee #AMYSNO22123
Auchtermuchty AMYPSNO239116136250m
Auchtermuchty Burn AMYRNO25710140m
Baincraig AMYSNO230120136280mSEF
Barroway Burn ~AMY/SLORNO242110140m
Bondhalf #AMYSNO22124
Bow Road ~AMYONO241117
Broadleys AMYSNO2291251100m
Broom Hill AMYRNO2041371235m
Broombrae AMYSNO240124136290mSOF
Buistslands *AMYSNO22133
Clamieduff Hill AMY/ANYRNO1981371
Clements Burn ~AMYWNO233111145m
Colin’s Wood ~AMYVNO2351301362
Craigowerhouse AMYRNO24121362
Crosshills AMYSNO2371151
Demperston AMYSNO224114136275mSEF
Dunshelt AMYSNO250104136240m
Glassart Burn ~AMY/ANY/NBHWNO2313
Greendykes #AMYSNO223105155m
Greenmyre Farm AMYSNO2481061362
Happy Hill #AMYSNO24123
Herald Law AMYRNO2361241362100m
Hill Of Auchtermuchty #AMYRNO21121
Holy Land AMYSNO235123165m
Inchshanks #AMYSNO21133
Inchtuthel AMYSNO242118150m
Jarvislands #AMYSNO2381182
Laing’s Land *AMYSNO22113
Leckiebank AMYSNO2231221362115mSEF
Leys AMYSNO2271341115m
Mairsland AMYSNO2311281362100mEAF
Mournipea ~AMYSNO234121170m
Murespot #AMYSNO23114
Myres AMYSNO242110145m
Nethermyres AMYSNO245104136240m
Newhill AMYSNO2141331362165m
Newton AMYSNO2251281362140mSEF
Pitcairlie Burn  ABE/AMY/CLS/NBHWNO2331321362
Pitmenzies AMYSNO2181371362160m
Plains AMYSNO250109136240m
Reedie AMYSNO2311071
Reedie Hill Farm AMYSNO2081321362200m
Reedieleys AMYSNO233104136245m
Rickle Knowe AMYRNO2361271362
Smiddy Lands #AMYSNO2421181
Southfield AMYSNO245119136250mSEF
St Bride’s Well *AMY/ANY/CLSWNO2361362
Summer Lizard #AMYSNO22124
The Clink AMYSNO2201351362130m
The Howe AMYSNO2211371362120m
The Howe Of Fife ~AMY/CLS/CUP/FAL/KTT/MML/SLO
Thirl Stone AMYONO1971381361245m
Tippermacoy #AMYSNO22133
Travelay #AMYSNO2271343
Wester Kilwhiss AMYSNO258103136240m
Whitefield ~AMYSNO23132